• Mutlak Değer

  Mutlak değer, bir sayının sıfır noktasına olan uzaklığını pozitif bir sayı olarak…

 • Çarpanlara Ayırma

  Çarpanlara ayırma, cebirsel ifadeleri daha basit parçalara bölme işlemi olup, denklemleri çözme,…

 • Rasyonel Sayılar

  Kesir Kavramı Kesir, bir bütünün parçalara bölünmüş halini temsil eder ve [math]\frac{a}{b}[/math]​…

 • OBEB (EBOB) ve OKEK (EKOK)

  OBEB (Ortak Bölenlerin En Büyüğü) ve OKEK (En Küçük Ortak Kat), matematikte…

 • Asal Çarpanlara Ayırma

  Asal çarpanlara ayırma işlemi, asal olmayan sayıların, asal sayıların çarpımı şeklinde ifade…

 • Bölme İşlemi ve Bölünebilme Kuralları

  Bölme işlemi ve bölünebilme kuralları, matematikte sayıların nasıl bölündüğünü ve hangi sayılarla…

 • Basamak Analizi (Çözümleme)

  Doğal sayılarda, her bir rakamın yer aldığı konuma “basamak” denir. Rakamın basamakta…

 • Faktöriyel

  Faktöriyel konseptinin temellerini şu şekilde gösterebiliriz: Faktöriyel Tanımı ➡️ 1’den n’ye kadar…

 • Asal Sayılar

  Asal sayılar için aşağıdaki notlar kafi gelecektir: Asal sayı nedir? ➡️ 1’den…

 • Ardışık Sayılar

  Belli bir artış miktarı ile art arda gelen tam sayı dizilerine ardışık…

 • Tek ve Çift Sayılar

  Tek ve çift sayılar, matematikte sıkça karşılaşılan kavramlardandır. Sayıların 2’ye bölünme özelliklerine…

 • Pozitif ve Negatif Sayılar

  İçinde “pozitif ve negatif sayılar” olan tam sayılarda dört işlem konusunu açıklığa…

 • Rakam ve Sayı

  Rakam ve sayı, matematik dünyasının temel yapı taşlarıdır; rakamlar, sayıları oluşturmak için…

 • İdare Hukuku

  İdare hukuku, devletin ve diğer kamu kurumlarının işleyişini, bu organların bireylerle olan…

 • İnsan Hakları Hukuku

  “Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi“, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de…

 • Yargı Organı (Bağımsız ve Tarafsız Mahkemeler)

  “Yargı organı“, Türkiye Cumhuriyeti’nde adaletin tecellisi için kurulmuş “bağımsız ve tarafsız mahkemelerden”…

 • Yürütme Organı (Cumhurbaşkanı)

  “Yürütme organı“, devletin idari işlerini yürüten, politikaları uygulayan ve devletin günlük işleyişini…

 • Yasama Organı (TBMM)

  Yasama organı, devletin kanun yapma yetkisini kullanan, yasaları oluşturan ve değiştiren meclis…