Mitoloji

Minotauros (Minotor): Antik Yunan’ın Boğa Başlı Canavarı

Antik Yunan mitolojisinin nevi şahsına münhasır karakterlerinden biri olan Minotauros, insan bedenli, boğa başlı canavar figürlerinin esin kaynağıdır desek yeridir.

Minotauros

Minotauros’un varlığı, kudretli krallardan biri olan Minos’un gururunu ve korkusunu ifade etmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Zira yarı insan, yarı boğa biçiminde olan bu yaratığın var oluş hikayesi, bunun en önemli nedenlerinden biridir.

Zeus ve Europa’nın üç oğlundan biri olan Minos, Zeus’un oğlu olduğunu iddia ederek hükümdarlığını meşrulaştırmak istemişti. Bu yüzden deniz tanrısı Poseidon’dan denizden görkemli bir boğa çıkarmasını dilemiş ve eğer bu dileğini gerçekleştirip kral olursa bu boğayı kendisine kurban etmeye söz vermişti.

Minos’un dileği gerçekleşmiş ve denizden köpükler gibi ak bir boğa çıkmıştır. Alametin gerçekleşmesi sayesinde Minos tahtın sahibi olmuştur.

Boğanın güzelliğinden kendini alamayan Kral Minos, onu kurban etmek yerine saklamış, yerine bir başka boğayı kurban etmiştir. Bu duruma öfkelenen Poseidon, Minos’un karısı Kraliçe Pasiphae’nin bu boğaya aşık olmasını sağlamıştır.

Pasiphae bu ak boğayla birleşebilmek adına Mimar Daidalos’a bir inek heykeli yaptırtmış ve bu heykelin içine girerek boğadan gebe kalmıştır. Bu birleşmeden; “Minos’un boğası” anlamına gelen Minotauros adında, hem insan hem de boğa özelliklerine sahip bir yaratık vücut bulmuştur.

Minotauros’un Piramite Hapsi

Labyrinthos gizliyordu kör duvarlarında, dar geçitlerindeki tuzağı ve bin bir dönemecindeki kurnazlığı.

Vergilius, Aeneis, 588

Normal yiyeceklerle beslenemeyen bu vahşi yaratık, insan eti ile beslenmekteydi. Bu durumu çözmek için Kral Minos, Daidalos’a içine bir giren bir daha çıkamadığı bir labirent inşa ettirmiş ve içine Minotauros’u hapsetmiştir.

Peki, neden Kral Minos bu yaratığı öldürtmek yerine hepsetmiştir? Aslında kesin nedeni bilinmemekle beraber bazı tahminler yapılmaktadır:

  • Minos, Minotaur’un yaratılmasından dolayı duyduğu utanç ve öfke nedeniyle onu öldürmemiş olabilir.
  • Minos, Girit adasının kralı olarak, hükümdarlığı için bir utanç kaynağı olan Minotaur’un varlığını gizlemek istemiş olabilir.
  • Minos’un Minotaur’u öldürmesi durumunda, Poseidon’un öfkesini daha da artırabileceği düşünmüş olabilir.

Peki, bu yaratık nasıl besleniyordu? İnsan etiyle. Yaratığı beslemek adına Kral Minos, cezalandırdığı Atina halkından her yıl yedi genç erkek ve yedi genç kadını kurban olarak seçmelerini ve bu kurbanların labirente girmelerini istemiştir.

Rivayete göre, Atina Kralı Aigeus’un emriyle Atina’dan Girit’e gönderilen gençler, labirentin içine girmesiyle beraber Minotaur’un avı haline gelirdi. Minotaur, boğa gücü ve insan zekasının birleşimi olduğu için oldukça güçlü ve açgözlü bir yaratık olarak tasvir edildiğinden bu kurbanlar Minotaur tarafından yenilirdi.

Minotauros ve Thesus

Atinalıların bu acısına son vermek isteyen Kral Aigeus’un oğlu Theseus, babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen gönüllü olarak kurban listesine dahil olmuş ve labirentin bulunduğu bölgeye ulaşmak için gemiyle yola çıkmıştır.

Yolculuğu esnasında, Attika bölgesindeki Prokrustes adlı bir haydutla karşılaşmış ve onu öldürmüştür. Bu acımasız haydutu öldüren Theseus, yolculuğuna devam etmiş ve sonunda labirentin bulunduğu yere beraberindeki kafileyle sağ salim varmıştır.

Küçük kafile ilk olarak, Labyrinthos’un içine tıkılmadan önce halkın önünden geçirilmiştir. Tam da bu esnada kralın kızlarından biri olan Ariadne, ilk görüşte Theseus’a aşık olmuş ve Daidalos’un tavsiyesi üzere ona gizlice bir ip yumağı vermiştir.

Theseus ve beraberindekiler, labirentin içinden geçerken ipin yumağını aça aça yoluna devam etmiştir. En sonunda Minotauros ile karşılaşan Theseus, cesareti ve becerisi sayesinde onu öldürmeyi başarmıştır.

Bir rivayete göre, Theseus, Minatauros’u uykusunda yakalamış ve yaratığın kafasını zemini vura vura öldürmüştür. Aça aça geldiği ip yumağını izleyerek labirentten çıkış yolunu bulan Theseus, Ariane ve arkadaşları ile birlikte hemen gemisine binmiş ve yola koyulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu