Bilim

Uçaklar Nasıl Uçar?

Uçaklar nasıl uçar? Belki de onları her gördüğümüzde cevabını daha çok merak ettiğimiz bir sorudur bu. Nasıl bu kadar ağır ve büyük bir makine böylesine süzülürcesine uçabiliyor.

Uçakların Temel Uçma Prensibi

Devasa motorlarına bakıp doğrudan bir ilişki kursak da genel bilinenin aksine uçaklar motorları sayesinde uçmazlar. Uçakları asıl uçuran ve havada kalmasını sağlayan şeyler bir tutam fizik ve onların özel tasarlanmış kanatlarıdır. Motorlar tahmin edildiği gibi uçaklara itme kuvveti sağlar ancak bu itme kuvveti havada süzülmeleri için tek başlarına yeterli değildir.

Temel Uçma Prensibi
Uçaklar Nasıl Uçar?

Yukarıdaki resimden anlaşıldığı üzere bir cismin havada kalabilmesi için kaldırma kuvvetinin yer çekimi kuvvetinden daha büyük olması gerekmektedir. Eğer havanın kaldırma kuvveti yer çekimi kuvvetinden küçük olursa cisim havalanamaz. 

Kuvvetler eşit olduğunda ise uçak havada kalabilir. Lakin uçak yükseltilmek isteniyorsa da kaldırma kuvveti arttırılmak zorundadır. Balonlardaki yükün atılması buna örnektir.

Peki bu yapılanlar uçakları uçurmak için yeterli midir? Tabii ki de Hayır. Ortada aşılması gereken başka problemler vardır.

Uçakların Kanat Yapıları

Uçakların bildiğimiz manada havada belirli bir süre kalabilmesi, yani uçabilmesi için en önemli şey uçakların kanat yapılarıdır. Uçakların kanat yapıları özel olarak imal edilirler ve aşağıdaki gibi özellikleri barındırmak zorundadır;

Uçaklar Nasıl Uçar?

Özel tasarlanmış olan uçak kanatları uçağın hızı arttıkça, ki bu da uçakta bulunan motorlar sayesinde oluyor, kaldırma kuvveti oluşturur. Uçak hızlanırken uçağın kanatlarının özel olan tasarımı sayesinde kanat altındaki hava kanat üstündeki havadan daha yavaş akar. Bu sayede ortaya çıkan tabloda akış hızının fazla olduğu üst tarafta hava basıncı düşer. Keza alt tarafta ise hava basıncı daha fazla olduğundan bu durum uçağın havalanmasını sağlar. Uçak kanatlarının temel tasarım prensibi tam olarak buna dayanmaktadır.

Uçağa Nasıl Yön Verilir?

Uçaklar havada devasa hızlarla hareket ederler. Havada büyük bir hızla hareket eden tonlarca ağırlıktaki bu araca haliyle yön vermek de zaruriyet taşır.

Uçaklara yön verme işlemi, uzunlamasınayanlamasına ve düşey eksenler olmak üzere üç eksen etrafında gerçekleştirilerek sağlanır.

Uçaklar Nasıl Uçar?

Uzunlamasına eksen

Bu eksen, uçağın ağırlık merkezinden geçer ve uçağın burun tarafından kuyruk tarafına kadar uzanır. Uçağın havada boyuna doğru olan ekseni çevresinde yapmış olduğu harekete de, yatış hareketi denmektedir. Uçakların uzunlamasına eksen etrafında yapmış olduğu hareketler, kanatçık, spoiler ve elevon ile kontrol edilmektedir.

Yanlamasına eksen

Bu eksen de uçağın ağırlık merkezinden geçer ve kanat uçlarını birleştiren bir eksendir. Bir kanat ucundan, öteki kanat ucuna doğru uzanır. Uçakların burun eksenleri etrafında yaptıkları harekete de yunuslama adı verilir. Uçakların yanlamasına eksen etrafında yapmış olduğu hareketler, elevatorelevonlar ve stabilizatör tarafından kontrol edilmektedir.

Düşey eksen

Uçağın gövde alt kısmına doğru uzanan bir eksendir. Uçakların düşey eksen etrafında yaptıkları bu harekete sapma hareketi ismi verilir. Sapma hareketi istikamet dümeni denilen bir alet tarafından kontrol edilir.

Bu üç eksendeki hareketlerle birlikte uçağa yön verme işlemi kolayca yapılır.

Görüldüğü üzere, uçakların uçmasını sağlayan şeyler; kaldırma kuvveti, özel tasarlanmış kanat yapıları, motorlarıdır. Tam anlamıyla bir uçak için gerekli olan minimal şeyler bunlardır.

Kaynak ve detaylı bilgi için;

https://www.grc.nasa.gov/

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu