Türk İslam Tarihi

Akkoyunlular

Akkoyunlular, “Diyarbakır” dolaylarında yaşamış ve Anadolu tarihinde önemli bir yer tutan Türkmen beyliklerinden biridir. Geleneklerine bağlı bir topluluk olan Akkoyunlular, Orta Asya’dan getirdikleri “balbal” geleneğini devam ettirerek kültürel miraslarını korumuşlardır.

❗ Akkoyunlular, “Karakoyunlularla” birlikte, Müslüman olduktan sonra “balbal” geleneğini terk etmeyen iki devletten biridir.

1402 yılında yapılan Ankara Savaşı‘nda Osmanlılara karşı Timur‘un yanında yer alan Akkoyunlular, bu savaşla Osmanlı Devleti’ne karşı önemli bir güç oluşturmuşlardır.

Anadolu’da, Akkoyunluların lideri Uzun Hasan “Küçük Türk” olarak adlandırılan, Osmanlı hükümdarı II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) “Büyük Türk” olarak adlandırılmıştır. Bu ikisinin savaşı diyebileceğimiz 1473’te gerçekleşen Otlukbeli Savaşı’nı Akkoyunlular, Osmanlı Devleti’ne yenilmişlerdir.

Bu yenilgi ile zayıflayan Akkoyunlular, Nahçivan civarında Safevilerin lideri “Şah İsmail” ile giriştikleri meydan muharebesini kaybederek tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Akkoyunlular ile alakalı aşağıdaki bilgiler önemlidir:

➖ Diyarbakır ve çevresinde etkin olmuşlardır.
➖ Balbal geleneğini sürdürmüşlerdir.
➖ Kur’an’ı Türkçeye çeviren ilk Türk devletidir.
➖ Ankara Savaşı’nda Timur’un tarafında yer almışlardır.
➖ Dede Korkut Hikayelerini yazıya geçirmişlerdir.
➖ Otlukbeli Savaşı’nda Osmanlı’ya yenilmişlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu