KPSS

 • İkinci Beylikler Dönemi

  İkinci Beylikler Dönemi, Anadolu’da Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişi öncesinde ve sırasında varlık gösteren Türkmen beyliklerine verilen isimdir. Bu dönemde, Anadolu’nun çeşitli…

  Devamını Oku »
 • Anadolu Selçuklu Devleti

  Anadolu Selçuklu Devleti, kendi dönemi boyunca Anadolu’da önemli siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmelere öncülük etmiş, Türk-İslam kültürünün Anadolu’da kökleşmesinde kritik…

  Devamını Oku »
 • Birinci Beylikler Dönemi

  Anadolu’da Birinci Beylikler Dönemi, Türklerin bölgeye yerleşmeye başlamasından sonra kurulan beyliklerin oluşturduğu bir dönemi ifade eder. Bu dönemde kurulan önemli…

  Devamını Oku »
 • Türk-İslam Devletlerinde Devlet Yönetimi

  Türk-İslam devletlerinde, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen şeylerden bazıları yine görülmeye devam etmiştir. Memlükler hariç, Türk-İslam devletlerinde hükümdarın yönetme yetkisini…

  Devamını Oku »
 • Mısır’da Kurulan Türk-İslam Devletleri

  Mısır, tarih boyunca birçok Türk-İslam Devleti’ne ev sahipliği yapmıştır. Bu devletler, Mısır’ın sosyal, kültürel ve siyasi yapısına büyük katkılarda bulunmuşlardır.…

  Devamını Oku »
 • Karakoyunlular

  Karakoyunlular, 15. yüzyılda Anadolu ve Azerbaycan’da etkinlik göstermiş bir Türkmen devletidir. Ankara Savaşı’nda, 1402 yılında Osmanlı Devleti’nin yanında yer alarak,…

  Devamını Oku »
 • Akkoyunlular

  Akkoyunlular, “Diyarbakır” dolaylarında yaşamış ve Anadolu tarihinde önemli bir yer tutan Türkmen beyliklerinden biridir. Geleneklerine bağlı bir topluluk olan Akkoyunlular,…

  Devamını Oku »
 • Babür Devleti

  Babür Devleti, Hindistan’da kurulan önemli bir Türk-İslam İmparatorluğudur. 16. yüzyılın başlarında, Timur’un soyundan gelen Zahiriddin Muhammed Babür tarafından temelleri atılan…

  Devamını Oku »
 • Harzemşahlar

  Harzemşahlar, Orta Asya ve İran’da hüküm süren önemli bir devlettir. İsimlerini kuruldukları Harzem bölgesinden alan bu hanedan, kendilerini Büyük Selçuklu…

  Devamını Oku »
 • Büyük Selçuklu Devleti

  Büyük Selçuklu Devleti, 11. yüzyılın başında Orta Asya’dan yükselen ve İslam dünyasında derin izler bırakan bir Türk-İslam imparatorluğudur. Devletin kuruluşundan…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu