Türkiye Tarihi

İkinci Beylikler Dönemi

İkinci Beylikler Dönemi, Anadolu’da Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişi öncesinde ve sırasında varlık gösteren Türkmen beyliklerine verilen isimdir. Bu dönemde, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bağımsız ya da yarı bağımsız beylikler kurulmuş, bu beylikler kendi bölgelerinde önemli siyasi, ekonomik ve kültürel etkiler bırakmışlardır. İkinci Beylikler Dönemi, Karacı Beylikleri ve Denizci Beylikleri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

 • Karacı Beylikler
  1. Karamanoğulları
  2. Germiyanoğulları
  3. Hamitoğulları
  4. Dulkadiroğulları
  5. Ramazanoğulları
 • Denizci Beylikler
  1. Candaroğulları
  2. Aydınoğulları
  3. Menteşeoğulları
  4. Karesioğulları

❗ İkinci beylikler, ilk olarak 1243’teki “Kösedağ Savaşı” sonrası, ikinci kez ise 1402’deki “Ankara Savaşı” sonrası kurulmuştur.

Karacı Beylikler

Karacı Beylikler aşağıdakilerdir:

 1. Karamanoğulları
 2. Germiyanoğulları
 3. Hamitoğulları
 4. Dulkadiroğulları
 5. Ramazanoğulları

Karamanoğulları

Karamanoğulları, Konya ve Karaman çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Osmanlı Devleti ile sık sık çatışmış ve Anadolu’da önemli bir güç olarak kabul edilmişlerdir. Resmi dilleri Türkçe olan Karamanoğulları, kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti’nin varisi olarak görmüşlerdir.

❗ Karamanoğulları, Osmanlı’yı en çok uğraştıran beyliktir.

❗ Resmi dilleri Türkçe olan devletler:

1. Karahanlılar
2. Karamanoğulları
3. Osmanlılar
4. Memlûkler

Germiyanoğulları

Germiyanoğulları, Kütahya ve çevresinde kurulan bir beyliktir. Bu beylik, Osmanlı İmparatorluğu’na çeyiz ve miras yoluyla katılmıştır.

Hamitoğulları

Hamitoğulları Beyliği, Isparta ve çevresinde kurulmuştur. Bu beylik, bölgede ekonomik ve sosyal gelişmelere öncülük etmiştir. Osmanlı Devleti’ne topraklarını para karşılığında satarak, barışçıl bir geçiş süreci yaşamışlardır.

Dulkadiroğulları

Dulkadiroğulları, Maraş ve Elbistan çevresinde hüküm sürmüşlerdir. Bu beylik, siyasi bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Nihayetinde savaş yoluyla Osmanlı’ya geçmiştir.

Ramazanoğulları

Ramazanoğulları, Adana ve çevresinde egemenlik sürmüş bir beyliktir. Osmanlı’ya en son bağlanan beylik olmuştur.

Denizci Beylikler

Denizci Beylikler aşağıdakilerdir:

 1. Candaroğulları
 2. Aydınoğulları
 3. Menteşeoğulları
 4. Karesioğulları

Candaroğulları

Candaroğulları, Kastamonu ve çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Kösedağ Savaşı’nın ardından ortaya çıkan Candaroğulları, 1402 Ankara Savaşı sonrası “İsfendiyaroğulları” adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

Aydınoğulları

Aydınoğulları, İzmir, Tire ve Birgi çevresinde kurulmuştur. Özellikle denizcilik alanında güçlü bir donanmaya sahip olan beylik, Ege Denizi’nde etkin bir rol oynamıştır.

❗ Aydınoğulları, donanması en güçlü olan beyliktir.

❗ Aydınoğulları, tarihte ilk kez Venediklilere ticari imtiyaz veren Türk devletidir.

Menteşeoğulları

Menteşeoğulları, Muğla ve Milas çevresinde hüküm sürmüştür. Bu beylik, Ege Denizi’nde Rodos’un bir kısmı dahil olmak üzere önemli deniz hakimiyetleri kurmuştur.

❗ Aydınoğulları, Rodos Şovalyeleri ile mücadele eden ilk ve tek beyliktir.

Karesioğulları

Karesioğulları, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulmuştur ve Osmanlı’ya “ilk bağlanan” beyliktir. Karesioğulları’nın Osmanlı’ya katılımı, Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasında ilk adımlardan biri olarak kabul edilir. “Karamürsel Tersanesi“, Osmanlı’nın ilk tersanesi olarak bu dönemde kurulmuştur.

❗ Osmanlı’nın ilk tersanesi, “Karamürsel Tersanesi“dir.

Karesioğullarından Osmanlı’ya katılan önemli denizciler arasında Evrenos Bey, Hacı İlbey, Gazi Fazıl ve Ece Halil bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu