Matematik

Antroposen Denklemi: İnsanlığın Dünyaya Olan Etkileri

İnsanlık tarih boyunca doğayla sürekli etkileşim içinde olmuştur; fakat günümüzde artan nüfus, tüketim ve teknolojik ilerlemelerle birlikte, bu etkileşimin boyutu ve önemi her geçen gün daha fazla dikkat çektiğinden bu etkiyi anlamlandırma ihtiyacı duyulmuştur. İşte antroposen denklemi, tam da bu etkiyi anlamlandırabilmek adına kullanılan matematiksel bir yöntemdir.

Antroposen Nedir?

Kelime anlamıyla antroposen, insanoğlunun dünyaya olan etkisinin en üst düzeylere çıktığı Sanayi Devrimi’nden bugüne olan süreç ve devam edecek bu duruma verilen isimdir.

Antroposen denklemi ise, insan nüfusu, ekonomik faaliyet, enerji kullanımı, doğal kaynak tüketimi ve atık üretimi gibi faktörlerle ilgili olup, insanların doğal çevreye olan etkisini değerlendirmeye ve anlamaya yardımcı olması amacıyla kullanılır.

Aynı zamanda İnsan Çağı da denen bu zaman aralığı, insanlığın gezegen üzerindeki etkilerini ifade eden bir dönem olarak tanımlanır. Denklemde genellikle aşağıdaki faktörler yer alır:

 1. Nüfus büyüklüğü: Dünya nüfusunun büyüklüğü ve artış hızı, doğal kaynakları ve ekosistemleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
 2. Tüketim düzeyi: Bireylerin ve toplumların tükettiği mal ve hizmet miktarı, doğal kaynakların kullanımını ve çevresel etkileri belirleyen önemli bir faktördür.
 3. Teknoloji: Enerji üretimi, ulaşım, tarım ve sanayi gibi alanlarda kullanılan teknolojiler, çevre üzerindeki etkileri değiştirir. Daha sürdürülebilir teknolojilerin benimsenmesi, Antroposen dönemindeki çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olabilir.

Antroposen Denklemi

İnsanlığın çevreye olan etkilerini ölçmek adına çeşitli denklemler oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunlardan ilki, Paul Ehrlich ve John Holdren tarafından 1970’lerde geliştirilen I = PAT şeklinde formülize edilen denklemdir:

 • I = İnsan etkinliklerinin çevresel etkisi
 • P (population) = Nüfus (dünya nüfusunun büyüklüğü)
 • A (affluence) = Kişi başına düşen tüketim oranı, genellikle kişi başına düşen GSYİH olarak ifade edilir
 • T (tecnology) = Teknoloji (çevresel etkileri azaltma veya artırma potansiyeline sahip teknolojik faktörler)

İnsan etkinliklerinin gezegenin yaşamsal süreçleri üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan bir diğer denklem ise Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Will Steffen ve Owen Gaffney tarafından geliştirilen antroposen denklemidir.

Steffen ve Gaffney, Hans Joachim Schellnhuber’in 1999 tarihli bir makalesinden faydalanarak insan etkinliklerinin ve doğal süreçlerin gezegen üzerindeki etkilerini değerlendirmek adına “Antroposen denklemi” adını verdikleri bir denklem geliştirmişlerdir.

d(E) / dt = f(A, G, I) şeklinde oluşturulan denklem, dünya yaşamını besleyen öğelerin değişim hızlarını temel alır ve gezegenin bir zamanlar nasıl çalıştığı ile şimdi nasıl çalıştığı arasındaki farkı göstermeyi amaçlar:

 • d(E) / dt = gezegenin toplam sistem değişimi (Antroposen dönemindeki gezegensel değişim hızı)
 • E (Earth) = dünya
 • A (Atronomical forces) = astronomik etkiler
 • G (Geophysical forces) = jeofizik kuvvetler
 • I (Internal forces) = iç kuvvetler

Dünyanın var olduğu dört milyar yıllık süreci anlatan yukarıdaki denkleme, insanlığın son yıllarda yaptığı etkileri eklenince d(E) / dt = f(H) (A, G, I –> 0) şeklini almıştır:

 • A, G ve I etkisi sıfıra yaklaşıyor
 • H (Human) = (Sanayi devrimiyle beraber) insan etkisi

Bu denklem, sanayi devrimi ile birlikte insanlığın diğer etkenlerin de etkisini aşarak gezegenin üzerinde ne denli büyük bir etkiye yol açtığı gözler önüne serilmiştir.

Antroposenin Etkisini Azaltmak için Yapılması Gerekenler

Sürdürülebilir yaşam tarzları benimseyerek, enerji verimliliğini artırarak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçerek insanlığın dünya üzerindeki etkisi azaltılabilir. Ayrıca, etkili politikalar ve teknolojik gelişmelerle de bu süreç desteklenebilir. Genel olarak bu etkileri aşağıdaki stratejilerden faydalanılabilir:

Enerji verimliliği: Enerji verimli teknolojiler kullanarak, enerji tüketimini azaltabilir ve enerji üretiminin çevresel etkisini sınırlandırabiliriz.

Yenilenebilir enerji: Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar, hidroelektrik vb.) geçerek, sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltabiliriz.

Sürdürülebilir yaşam tarzları: Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirerek, enerji ve su tasarrufu yaparak, yerel ve organik ürünleri tercih ederek, toplu taşıma veya bisiklet kullanarak sürdürülebilir bir yaşam tarzına yönelebiliriz.

Doğal kaynakların korunması: Ormanları, su kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliği koruyarak, ekosistemlerin sağlığını ve direncini artırabiliriz.

Sürdürülebilir tarım ve ormancılık uygulamaları: Toprak ve su kaynaklarının yönetiminde sürdürülebilir yöntemler kullanarak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlayabiliriz.

Eğitim ve farkındalık: Toplumun çevre konularında bilinçlendirilmesi ve eğitimi, sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesinde önemli bir rol oynar.

Politikalar ve düzenlemeler: Hükümetler ve politika yapıcılar, çevre koruma önlemleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda etkili politikalar ve düzenlemeler geliştirebilir.

Tüm bu stratejiler, dünya üzerindeki insan etkisini azaltmaya ve gezegenin sağlığını korumaya yöneliktir. Önemli olan, bu stratejilerin bireysel, toplumsal ve uluslararası düzeyde benimsenmesi ve uygulanmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu