İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Sabirler (Sabarlar)

Sabirler | Konu Anlatımı

Adlandırma ve Anlamı

“Sabir” ve “Sabar” kelimeleri Türkçede “yolundan sapan” ve “yol değiştiren” anlamlarına gelmektedir.

Yerleşim ve Egemenlik

Sabirler, Sibirya ve Kafkasya’da yaşamış ve Kafkasya’yı egemenlikleri altına almışlardır.

Sasaniler ve Bizans ile İlişkiler

Sabirler, bir süre Sasanilerle iyi ilişkiler kurmuş ve Sasanilerle anlaşarak Bizans’a karşı mücadeleye etmişlerdir.

Anadolu'ya Akınlar

İlerleyen zamanlarda, Balak Han zamanında, Avrupa Hunları gibi Anadolu’ya akınlar yapmış ve Konya, Kayseri dolaylarına kadar gelmişlerdir. Sabirler, Anadolu’ya ayak basan ikinci Türk devleti olmuştur.

❗ Anadolu’ya akınlar düzenleyen ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti‘dir.

Kadın Hükümdar Boğarık Hatun

Balak Han’dan sonra devletin başına geçen Boğarık Hatun (Buğarık Hatun), Sabirlerin bilinen ilk kadın hükümdarıdır.

Sibirya Bölgesinin Adı

Günümüzde Sibirya bölgesinin adı, Sabir Türklerinden dolayı verilmiştir.

Diğer Devletlerle İlişkileri

Sabirler, 6. yüzyılın ortalarında Avarların baskısı altına girmiş ve bu baskı sonucunda daha kuzey bölgelere çekilmek zorunda kalmışlardır. Avarların, Sabirler üzerindeki askeri üstünlüğü ve baskısı, Sabirlerin göç etmelerine ve yer değiştirmelerine neden olmuştur.

Sabirler, kuzeye çekildikten sonra Göktürk egemenliğini kabul etmişler ve Göktürk Kağanlığı’nın batı kanadını oluşturmuşlardır. Bu dönemde, Sabirler ve Göktürkler arasında siyasi ve askeri bir bağlantı oluşmuştur. Göktürklerin genişlemesi ve etkisi altında Sabirler, Göktürklerin batıdaki etkinliğinin bir parçası haline gelmişlerdir.

576 yılı civarında Sabirler, Güney Kafkasya’daki egemenliklerini Bizans İmparatorluğuna kaybetmişlerdir.

Göktürk ve Hazar Egemenliği Altına Giriş

Sibirler, başlangıçta Göktürk Devletine, daha sonra ise Hazarların boyunduruğu altına girmişlerdir. Sibirler, Hazarların temelini oluşturdukları bilinmektedir.

Sabirler | Konu Özeti

Sabirler

  • Günümüzde “Sibirya” olarak bilinen bölgenin isim babalığını yapmıştır.
  • Sasaniler ile birlikte hareket ederek Bizans’a saldırmışlardır.
  • Anadolu’ya akınlar yapan ikinci Türk devletidir.

Bir Yorum

  1. Geri bildirim: Hazarlar | drippingain

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu