İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Peçenekler

Peçenekler | Konu Anlatımı

Devletleşme ve Yerleşim

Peçenekler, 9. ve 11. yüzyıllar arasında Karadeniz’in kuzey tarafında “devletleşememiş” bir şekilde, boylar halinde yaşamışlardır.

Balkanlara Göç ve Etkileri

Dış baskılar sonucunda Balkanlara göç eden Peçenekler, o dönemde Balkanlarda yaşayan Macarların bugünkü Macaristan topraklarına göç etmelerine neden olmuşlardır.

Ruslarla Mücadeleler

Peçenekler, Ruslarla birçok mücadele ve sürtüşme yaşamış, bu mücadeleler neticesinde Rusların Karadeniz’e inmelerini engellemişlerdir.

Paralı Askerlik

Peçenekler, Bizans ordularında paralı asker olarak yer almış ve askeri alandaki yetenekleriyle Bizans’ı etkilemişlerdir. Paralı askerlik yapan diğer Türk kavimleri:

Malazgirt Savaşı

Peçenekler, 1071’de gerçekleşen Malazgirt Savaşı’nda Bizans’tan ayrılarak Selçuklu Devleti safına geçmişlerdir.

❗ Bu savaşta taraf değiştiren diğer bir Türk kavimi Uzlar’dır.

İstanbul Kuşatması

Peçenekler, İstanbul’u kuşatan Çaka Bey’e destek olmuşlardır.

Siyasi Varlıklarının Sonu

Peçeneklerin siyasi varlığına Kıpçaklar (Kumanlar) tarafından son verilmiştir.

Kaynaklarda Geçişi

Peçenekler, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügat-it Türk” adlı eserinde “Rum Yakınında oturan bir Türk bölüğü” şeklinde geçmektedir.

Peçenekler | Konu Özeti

Peçenekler

  • Devletleşememişlerdir.
  • Malazgirt Savaşı’nda Selçuklu Devleti tarafına geçmişlerdir.
  • Çaka Beyliği ile ittifak kurarak İstanbul’u kuşatmışlardır.
  • Bizans ordularında paralı asker olarak bulunmuşlardır.
  • Rusların Karadeniz’e inmelerine engel olmuşlar ve Balkanlarda yayılmalarına izin vermemişlerdir.
  • Hristiyanlığı benimseyenleri zamanla asimile olmuşlardır.
  • Kıpçaklar (Kuman) tarafından yıkılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu