Temel Hukuk Kavramları

Özel Hukuk Alt Dalları

Özel hukuk, bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Devletin yalnızca uyuşmazlık çözücü olarak yer aldığı, ancak doğrudan taraf olmadığı yani hakem olduğu durumları kapsar.

Özel Hukuk Alt Dalları Nelerdir?

Özel hukukun temel amacı, bireylerin hak ve yükümlülüklerini belirlemek ve özel hukuk ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözümlemektir. Alt dalları aşağıda listelenmiştir:

 1. Medeni Hukuk
  • Kişiler Hukuku: Bireylerin hukuki durumlarını ve hak kapasitelerini ele alır.
  • Aile Hukuku: Evlilik, boşanma, vesayet gibi aile içi ilişkileri düzenler.
  • Eşya Hukuku: Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki haklarla ilgili kuralları belirler.
  • Miras Hukuku: Kişinin ölümü sonrası mal varlığının dağıtımını düzenler.
 2. Borçlar Hukuku
 3. Ticaret Hukuku
  • Ticari İşletme Hukuku: Ticari işletmelerin hukuki statüsü ve işleyişine dair düzenlemeler.
  • Deniz Ticareti Hukuku: Deniz yoluyla yapılan ticaretin özel hukuk kuralları.
  • Şirketler Hukuku: Şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi ile ilgili hukuki düzenlemeler.
  • Kıymetli Evraklar Hukuku: Çek, bono gibi kıymetli evrakların kullanımını düzenler.
  • Sigorta Hukuku: Sigorta sözleşmeleri ve sigortalı ilişkiler üzerine kurallar.
 4. Devletler Özel Hukuku
  • Yabancılar Hukuku: Yabancı uyrukluların hukuki statüsünü belirler.
  • Uyrukluk / Vatandaşlık: Kişinin bir devlete bağlılığını ve bu bağlılığın hukuki sonuçlarını düzenler.
  • Kanunlar İhtilafı: Farklı hukuk sistemlerinin uygulanması durumunda hangi hukuk kurallarının geçerli olacağını belirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu