İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Orta Asya Türk Göçleri

Orta Asya Türk göçleri, genel hatlarıyla aşağıdaki türden bir bakış açısıyla incelenmektedir. Bakınız:

Türkler Orta Asya'dan neden göç etmiştir?

Ekonomik Nedenler

 • Hayvansal hastalıklar
 • Otlakların yetersizliği
 • Kötü iklim koşulları ve kuraklık
 • Ticaret yollarını (İpek Yolu) kontrol etme isteği
 • Daha iyi yaşam koşulları arayışı

Sosyal Nedenler

 • Nüfus artışına bağlı olarak yerleşim alanlarının yetersizliği
 • Yeni yerler bulma isteği

Siyasi Nedenler

 • Çin, Moğol gibi dış güçlerin baskısı
 • Boylar arasındaki anlaşmazlıklar ve siyasi mücadeleler
 • Bağımsızlık düşkünlüğü (Oksızlık)

Dini Nedenler

 • Cihan hakimiyeti ideali (tüm dünyayı fethedip yönetme isteği)

Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin sonuçları nelerdir?

 • Türk kültürü farklı bölgelere yayılmıştır.
 • Türkler başka milletlerle etkileşime girerek din, dil, sosyal, siyasi ve kültürel yapılarında değişim yaşanmıştır.
 • Göç ettikleri yerlerde askeri ve devlet yönetimi konularında örnek oluşturmuşlardır.
 • Çok geniş alanlara yayılarak birçok yeni Türk devleti kurulmuştur.
 • Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesi zorlaşmıştır.

Türkler Orta Asya'dan hangi bölgelere göç etmişlerdir?

 • Batı ➡️ Batı’ya göç edenler Hazar deniziyle karşılaşmışlardır. Kimisi Hazar Denizi’nin kuzeyinden Avrupaya, kimisi ise Hazar Denizi’nin güneyinden Anadolu’ya göç etmiştir.
 • Kuzey ➡️ Sibirya’ya doğru göç etmişlerdir.
 • Güney ➡️ Hindistan’a doğru göç etmişlerdir.
 • Doğu ➡️ Çin’in kuzey ve batı bölgelerine doğru göç etmişlerdir.

Avrupa'ya göç eden Türk boyları kimlerdir?

 • Kuzey Hunları
 • Avarlar
 • Peçenekler
 • Kıpçaklar (Kumanlar)
 • Bulgarlar
 • Macarlar
 • Uzlar

Yukarıdaki boylar gittikleri yerlerde her ne kadar devletler kurmuş olsalar da, bazı sonuçlarla yüzleşmişlerdir. Bunlar:

 • Yeni göçlerle beslenememişlerdir.
 • Azınlık durumuna düşmüşlerdir.
 • Hristiyanlığı benimsemişlerdir.
 • Asimile olup benliklerini kaybetmişlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu