İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Macarlar

Macarlar | Konu Anlatımı

Köken ve Göç

Fin-Ugor kavimleri ile On-Ogur Türkleri arasındaki etkileşim sonucunda Macar toplumu ortaya çıkmıştır. Macarlar, 9. yüzyılda Peçeneklerin baskısıyla batıya göç ederek Avrupa topraklarında devletlerini kurmuşlardır.

Din ve Milli Kimlik

Macarlar, Hristiyanlığı kabul edip Katolik mezhebini benimseyerek milli kimliklerini zamanla unutmuş ve Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir.

Tarihi Hükümdar ve Mücadeleler

Tarihte bilinen ilk ve en önemli hükümdarı Arpad‘dır. Macarlar, Almanlarla mücadele ederek Balkanların Almanlaşmasına mani olmuş ve aynı zamanda Slavlarla ve Rumlarla mücadele ederek Slavların birleşmesini engellemiştir.

Yönetim Biçimi Değişikliği

Macarlar, yönetim biçimini zamanla değiştirerek krallık sistemine dayanan bir yönetim biçimine geçmişlerdir.

Türkoloji Enstitüsü

Dünya tarihinde önemli bir yeri olan ilk Türkoloji Enstitüsü, Macaristan’ın Budapeşte şehrinde Macarlar tarafından 1870 yılında açılmıştır.

Türk Tarihi ve Diliyle İlgili Araştırmalar

Macarlar, Türk tarihi ve Türk diliyle alakalı ilk araştırmaları yapan topluluk olarak bilinir.

Osmanlı Hakimiyeti

1526 yılında Mohaç Muharebesi ile Osmanlı Devleti‘nin hakimiyeti altına girmişlerdir.

Macarlar | Konu Özeti

Macarlar

  • Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen ilk ve tek Türk devletidir.
  • Tarihte bilinen ilk ve en önemli hükümdarı Arpad‘dır.
  • Krallık sistemine dayanan bir yönetim biçimine geçmişlerdir.
  • 1870 yılında ilk defa Türkoloji Ensitütüsü’nü Budapeşte’de kurdular.
  • Balkanların Almanlaşmasını engellemişlerdir.
  • 1526 yılında Mohaç Muharebesi ile Osmanlı devletinin hakimiyeti altına girdiler.
  • Türk tarihi ve Türk diliyle alakalı ilk araştırmaları yapan topluluktur.

Bir Yorum

  1. Geri bildirim: Peçenekler | drippingain

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu