İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Kırgızlar

Kırgızlar | Konu Anlatımı

Tarihi Köken ve Egemenlikler

Kırgızlar, ilk olarak Yenisey Irmağı civarında görülmüş ve tarih boyunca çeşitli devletlerin egemenliği altında yaşamıştır.

Kırgızlar, aşağıdaki Türk devletlerin egemenliği altında yaşamıştır:

 • Göktürk Devleti
 • Uygur Devleti
 • Karahanlı Devleti

Kendi Devletlerinin Kuruluşu

840 yılında Uygur Devleti’ni yıkarak kendi devletlerini kurmuşlardır. 920 yılında Karahitaylar tarafından yıkılmışlardır.

❗ Kırgızlar, ölülerini yakan tek Türk devletidir.

❗ Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra günümüzde Kırgızistan olarak varlığını devam ettirmektedir.

Başkent ve Tarihi Önemi

Kırgızlar devletlerini Ötüken merkezli kurmuşlardır.

❗ Kırgızlar, Ötüken’i başkent yapan son Türk devleti olmuşlardır.

❗ Kırgızlar, Orta Asya’da egemenlik kuran son Türk devletidir.

Moğol Egemenliği ve Etkileşim

1207 yılında Moğol egemenliği altına giren Kırgızlar, Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk devleti olmuştur.

Moğolların Türkleşmesine etki eden devletler:

 • Kırgızlar
 • Uygurlar
 • Kıpçaklar
 • Karluklar

Rus Egemenliği ve Bağımsızlık

19. yüzyılda Rus egemenliğine giren Kırgızlar, 1991 yılında Sovyet Rusya’nın parçalanması ile Kırgızistan Devleti’ni kurmuşlardır.

Kültürel Miras ve Manas Destanı

Manas Destanı, Kırgızlara ait önemli bir eserdir ve dünyanın en uzun destanı olarak kabul edilir. 400 bin dizeden oluşur.

Yenisey Kitabeleri

Yenisey Kitabeleri (Yenisey Yazıtları), Kırgızlara ait olup aslında mezar taşlarıdır.

❗ Yenisey Kitabeleri, Türklere ait en eski kitabelerdir. Zira, Orhun Kitabeleri 8. Yüzyıla aitken, Yenisey Kitabeleri 5. Yüzyıla aittir. Ancak okunamamaktadır.

Spor ve Kültürel Etkinlikler

Kırgızlar, dünya tarihinde milletlerarası ilk yarışmayı düzenlemişlerdir.

Kırgızlar | Konu Özeti

Kırgızlar

 • Kırgızlar, Uygurları yıkarak Ötüken’de kurulmuştur.
 • Kırgızlar, Orta Asya’da kurulan son Türk devletidir.
 • Kırgızlar, Moğol hakimiyetine giren ilk Türk devletidir.
 • Dünyanın en uzun destanı olan Manas destanı Kırgızlara aittir.
 • Günümzde varlığını Kırgızistan olarak devam ettirmektedir.
 • Dünya tarihinde milletlerarası ilk yarışmayı Kırgızlar düzenlemiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu