İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Kavimler Göçü

Asya Hun Devleti‘nin parçalanmasının ardından, Balamir liderliğindeki Kuzey Hunları, Çin ve Moğol baskılarına karşı koyamayıp, 375 yılında Hazar ve Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya doğru büyük bir göç başlatmıştır.

Hunlar, göç sırasında karşılaştıkları devletleri ve toplulukları (Çoğunluğu Germen) yenerek, bu toplulukların Roma topraklarına göç etmesine neden olmuşlardır. Dünya tarihini etkileyen bu büyük göç dalgası, “Kavimler Göçü” olarak adlandırılmış ve 600’lü yıllara kadar sürmüştür.

Kavimler Göçü'nün Nedenleri Nelerdir?

 • Asya Hun Devleti’nin iç çekişmeler ve siyasi istikrarsızlık sonucu parçalanması, Kuzey Hunlarının göç etmelerine neden olmuştur.
 • Çin ve Moğolların baskısı, Kuzey Hunlarını yaşadıkları bölgelerden göç etmeye zorlamıştır.
 • Çeşitli etnik grupların ve göçebe kavimlerin yaşam alanlarının daralması, yeni toprak arayışını tetiklemiştir.
 • Otlakların yetersiz kalması ve hayvansal hastalıklar gibi ekonomik zorluklar göçe neden olan faktörler arasındadır.
 • İklim değişiklikleri ve kuraklık dönemleri, göçebe kavimlerin daha verimli topraklara yönelmesine sebep olmuştur.
 • Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak arazilerin yetersiz kalması, göç ihtiyacını artırmıştır.
 • Yeni topraklar fethetme isteği ve siyasi ambisyonlar da Kavimler Göçü’nü tetikleyen önemli nedenlerdendir.
 • Boylar arası ve iç çekişmeler, kavimlerin yeni yerlere göç etmesine yol açmıştır.

Kavimler Göçü'nün Sonuçları Nelerdir?

 • Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da kurulan ilk devlet Avrupa Hun Devleti olmuştur.
 • Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Roma (Ortodoks), aynı zamanda Bizans olarak biliniyor. Batı Roma (Katolik)
 • 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
 • Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş ve bugünkü Avrupalı devletlerin temeli atılmıştır.
 • Kilise ve papalık güçlenmiş, Hristiyanlık Avrupa’da ve özellikle Kuzey Avrupa’da yayılmıştır.
 • Feodalite (derebeylik) rejimi ve şövalyelik ortaya çıkmıştır.
 • Skolastik düşünce gelişmiştir.
 • Akdeniz ve okyanus kıyılarında nüfus artışı gözlemlenmiştir.
 • Türklerin Avrupa’ya ayak basmasıyla Türk kültürü Avrupa’ya taşınmış, Avrupalılar özellikle askeri konularda Türklerden etkilenmişlerdir.
 • Pantolon ve ceket gibi giysiler Avrupa’da yaygınlaşmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu