İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Karluklar

Karluklar | Konu Anlatımı

Din Değişikliği ve İslam'ın Kabulü

Karluklar, Müslümanlardan etkilenerek dinlerini değiştirmiş ve İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Bu sayede tarihte İslamiyet’i kabul eden ilk Müslüman Türk topluluğu Karluklar olmuştur.

❗ İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti “İtil Bulgarları”dır.

Türgişlere Son Verme

Karluklar, 766 yılında Türgişlerin siyasi varlığına son vermişlerdir.

Kendi Devletlerinin Kuruluşu

Karluklar, kısa bir süre Balasagun’u başkent yaparak kendi devletlerini kurmuşlardır.

Karahanlı Devleti ve Rolü

Karluklar, 840 yılında Karahanlı Devleti’nin kurulmasında büyük rol oynamışlardır. Karahanlı Devleti, Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.

Moğol Hakimiyeti ve İtaat

12. yüzyılda Moğol hakimiyeti altına giren Karluklar, Cengiz Han’a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu olmuştur. II. Arslan Han zamanında Cengiz Han’ın egemenliğini tanımışlardır.

❗ II. Arslan Han, Cengiz’e itaat eden ilk Müslüman hükümdardır.
❗ Moğol hükümdarı Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk devleti Kırgızlardır.

Karluklar Dönem Tarihi

 • 665-681 bağımsız yaşama
 • 682 Göktürklere katılma
 • 745 Uygurlara katılma
 • 766-840 bağımsız yaşama
 • 840 Karahanlılara katılma
 • 1212-1300 beylik düzeyinde yaşama

Karluklar | Konu Özeti

Karluklar

 • Karluklar, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyudur.
 • Karluklar, Moğollara itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğudur.
 • Karluklar, ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlıların kurulmasında da etkili olmuştur.
 • Karluklar, Türgişleri yıkmışlardır.
 • Karluklar, 751 yılındaki Talas Savaşı’nda Müslüman Araplarla birlikte Çinlilere karşı mücadele etmiştir.

2 Yorum

 1. Geri bildirim: Türgişler | drippingain
 2. Geri bildirim: Bulgarlar | drippingain

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu