İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri | Kavramlar Sözlüğü

İslamiyet öncesi Türk tarihi, geniş bir coğrafyada yer alan birçok farklı Türk devleti ve topluluğunu kapsar. Bu dönem, Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları ve etkilerini geniş bir alana yaydıkları bir zaman dilimini ifade eder. Bu devletler, Türk kültürünün, dillerinin ve geleneklerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. İslamiyet öncesi dönemde var olmuş bazı önemli Türk devletlerini ve topluluklarını listeledik:

Bu devletler, Türk tarihinin sadece bir kısmını temsil eder ve İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafya, kültür, dil ve geleneklerin zenginliğine dair bir fikir verir. Her biri, kendi dönemlerinde sosyal, ekonomik ve askeri alanlarda önemli başarılar elde etmiş ve Türk tarihinde derin izler bırakmıştır.

Biz bu dersimizde, İslamiyet öncesi Türk devletlerini daha iyi tanımamızı sağlayacak kavramlara odaklanacağız. Aşağıdaki listede, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ve topluluklarında kullanılan terimlerin geniş bir yelpazesi sunulmuştur. Bu kavramlar, sosyal yapıdan, yönetim şekillerine, ekonomik düzenlemelerden, inanç sistemlerine kadar birçok farklı alanı kapsar. Bakınız:

 • Agıcı: Hazine görevlisi
 • Apa: Sivil yönetici
 • Ataman (İnal, İnanç): Eğitmen
  • Kozak topluluklarında lider anlamına gelir; Türk tarihinde “İnal” veya “İnanç” terimleri daha spesifik eğitim veya mentorluk rolleri için kullanılabilir.
 • Ayguci: Vezir
 • Ayuki: Hükümet
 • Balbal: Mezar taşı
  • Eski Türk kültüründe ölen kişinin ruhunu koruyacağına inanılan taş figürler.
 • Bedizci: Ressam.
 • Bitikçi: Yazışmalardan sorumlu kişi
 • Bodun: Millet
 • Boy: Aşiret
 • Buyruk: Bakan
 • Fresk: Duvar resmi
  • Bu terim genel sanat tarihinde kullanılmaktadır ve Türk kültürüne özgü bir terim değildir.
 • İl, El: Devlet
 • Kam, Şaman, Baksı: Din adamı
 • Könilik: Adalet
 • Kurgan: Mezar
  • Özellikle höyük mezarlar için kullanılan bir terim
 • Kün: Halk
 • Nevbet: Davul
  • Genellikle askeri veya törensel bağlamlarda kullanılan bir terim
 • Oguş: Aile
 • Ongun: Kutsal sayılan varlık
 • Otağ: Çadır
 • Örgin: Taht
 • Şad: Yönetici olan hükümdar çocuğu
 • Tamgacı: Mühürdar
 • Tamu: Cehennem
 • Tarkan: Askerî Vali (ordu komutanı)
 • Tigin: Hükümdarın erkek çocuğu
 • Tudun: Vergi memuru
 • Tüzlük: Eşitlik
 • Uçmağ: Cennet
 • Urug: Sülale
 • Uzluk: Faydalık, yararlılık
 • Yarmak: Madeni para
 • Yug: Cenaze töreni

Konuyu pekiştirmek adına aşağıdaki testi çözebilirsiniz:

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri | Kavramlar Testi

1. Eski Türklerde "cenaze töreni" anlamına gelen kelime hangisidir?

2. "Din adamı" kavramını ifade eden terimlerden hangisi İslamiyet öncesi Türk kültürüne aittir?

3. İslamiyet öncesi Türk kültüründe "millet" anlamına gelen kelime hangisidir?

4. "Vergi memuru"nu ifade eden İslamiyet öncesi Türk terimi hangisidir?

5. Eski Türklerde "adalet" anlamına gelen kelime hangisidir?

6. "Çadır" anlamına gelen İslamiyet öncesi Türk terimi hangisidir?

7. Eski Türk toplum yapısında "sülale" anlamına gelen kelime hangisidir?

8. İslamiyet öncesi Türklerde "kutsal sayılan varlık" anlamına gelen kelime hangisidir?

9. "Hükümdarın erkek çocuğu" için kullanılan İslamiyet öncesi Türk terimi hangisidir?

10. İslamiyet öncesi Türklerde "aile" anlamına gelen kelime hangisidir?

11. "Yazışmalardan sorumlu kişi"yi ifade eden İslamiyet öncesi Türk terimi hangisidir?

12. İslamiyet öncesi Türk inançlarında "cennet" anlamına gelen kelime hangisidir?

13. Eski Türklerde "askeri vali" ya da "ordu komutanı" anlamına gelen unvan hangisidir?

14. İslamiyet öncesi Türklerde "mühürdar" görevini ifade eden kelime hangisidir?

15. "Devlet" anlamına gelen İslamiyet öncesi Türk terimi hangisidir?

16. İslamiyet öncesi Türk inanç sisteminde "din adamı" anlamına gelen terimlerden hangisi değildir?

17. Eski Türk devlet yapısında "vezir" görevini ifade eden kelime hangisidir?

18. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında "aşiret" için kullanılan terim hangisidir?

19. Eski Türk kültüründe ölen kişinin ruhunu koruyacağına inanılan mezar taşına ne ad verilir?

20. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde "hazine görevlisi" anlamına gelen terim hangisidir?

Skorunuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu