İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İskitler

İskitler | Konu Anlatımı

Tarihsel Dönem ve Köken

İskitler (Sakalar), M.Ö. 8. yüzyıl ile M.Ö. 3. yüzyıl arasında yaşamış ve tarihte bilinen ilk Türk topluluğu olarak kabul edilmişlerdir. Yunanlılar tarafından “İskitler”, İranlılar tarafından ise “Sakalar” olarak adlandırılmışlardır.

Coğrafi Yerleşim

İlk olarak Tanrı Dağları civarında yaşayan İskitler, zamanla Karadeniz’in kuzeyine, Kırım civarına göç etmişlerdir.

Savaş Tarihi

İskitler, tarih boyunca Persler (Günümüz İranlılar), Medler, Urartular, Kimmerler, Asurlar ve Yunanlar gibi birçok farklı medeniyetle savaşmışlardır.

Önemli Hükümdarlar ve Edebiyat

En önemli hükümdarlarından biri Alper Tunga‘dır. Alper Tunga, Firdevsi‘nin “Şehname” adlı eserinde “Afrasiyab” olarak geçer. Bu eser, İskitler ve Persler arasındaki mücadeleleri detaylı bir şekilde anlatır ve İran edebiyatının önemli bir parçasıdır.

❗ Firdevsi, Şehname’yi Gazneli Mahmut‘a sunmuştur.

❗ Alper Tunga, çeşitli kaynaklarda “Afrasiyab”, “Madyes” ve “Medova” şeklinde adlandırılmıştır.

Kadın Hükümdar ve Savaşçılar

Tomris Hatun, İskitleri yöneten ve tarihte bilinen ilk kadın hükümdar olmuştur. Ayrıca, İskit ordusunda “Amazon” olarak bilinen kadın savaşçılar da yer almış ve etkili olmuşlardır.

At Kullanımı ve İnovasyonlar

İskitler, atı evcilleştirip Türk tarihinde ilk kez savaş aracı olarak kullanmışlardır. Bununla da kalmamış, yine tarihte ilk kez diyebileceğimiz bir şey olan üzengiyi de icat etmişlerdir.

❗ İskitler, Karadeniz’in kuzeyinde bir yaşam sürdüğü için Avrupa topraklarına ayak basmamışlardır.

Avrupa’ya “üzengi” İskitler tarafından değil Avarlar tarafından taşınmıştır.

Giysi ve Aksesuarlar

Tarihte ilk kez pantolon, kemer ve kemer tokasını bulmuşlardır.

Mezar Taşları ve Dini İnanışlar

İlk kez balbal dikmeyi İskitler yapmıştır. Ayrıca, ölülerini mumyalayarak ölümden sonraki hayata olan inançlarını (ahiret inancı) da göstermişlerdir.

❗ Ölenlerin mezarlarına, öldürdükleri düşman sayısı kadar dikilen ufak heykellere “Balbal” denir.

Maden İşçiliği ve Sanat

Maden işlemeciliğinde ileri gitmişler ve “Bozkırın Kuyumcuları” olarak adlandırılmışlardır. Hayvan üslubunu sanat eserlerinde ilk kez kullanmışlardır ve altın tarak, önemli eserleri arasındadır.

Destanlar ve Edebiyat

“Alper Tunga” ve “Şu” destanları, İskitlere aittir. Şu destanı, İskit hükümdarı Şu ile Makedonya hükümdarı İskender arasındaki savaşları; Alper Tunga destanı ise İskitlerin en önemli hükümdarı Alper Tunga‘nın Perslerle olan savaşlarını anlatır.

Günümüzdeki Varlıkları ve Devlet Kurma

İskitler, günümüzde Rusya’da Yakut Türkleri olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. İskitler, devlet kurma aşamasına geçememiş, sadece topluluk olarak yaşamışlardır.

❗ İlk Türk topluluğu İskitler iken, ilk Türk devleti ise Asya Hun Devleti olarak kabul edilir.

İskitler | Konu Özeti

İskitler

 • Bilinen ilk Türk topluluğudur.
 • Yunanlılar tarafından “İskitler”, İranlılar tarafından “Sakalar” olarak adlandırılmıştır.
 • En önemli lideri Alper Tunga’dır
 • Atı evcilleştirip üzengiyi bulmuşlardır.
 • Pantolonu, kemeri ve kemer tokasını bulmuşlardır.
 • Bozkırın kuyumcuları olarak bilinirler.
 • İskitleri yöneten “Tomris Hatun” dünyanın ilk kadın hükümdarı olmuştur.
 • Amazon isimli kadın savaşçılar kullanılmıştır.
 • Persler, Medler, Urartular, Kimmerler, Asurlar ve Yunanlar ile savaşmışlardır.
 • Türk tarihinde ilk kez balbal dikmişlerdir.
 • Alper Tunga; Firdevsi’nin yazmış olduğu Şehname adlı destanda Afrasiyab adıyla geçmektedir.
 • Devlet kuramamış, topluluk olarak yaşamışlardır.
 • Alp Er Tunga Destanı ve Şu Destanı olmak üzere iki destanı vardır.
 • Günümüzdeki Yakut Türklerinin atalarıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu