İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Hazarlar

Hazarlar | Konu Anlatımı

Köken ve Bağımsızlık

Hazarlar, Sabirlerin (Sibirlerin) devamı olarak kabul edilirler ve I. Göktürk Devleti’nin yıkılmasının ardından 630 yılında bağımsızlıklarını ilan edip, Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasya’da kendi devletlerini kurmuşlardır.

Egemenlik ve İsim Kaynağı

Hazarlar, 7. ve 9. yüzyıllar arasında Doğu Avrupa ve Kafkasya’da geniş bir egemenlik kurmuşlar ve isimlerini Hazar Denizi’ne vermişlerdir.

Büyük Bulgar Devleti ve Sonrası

Hazarlar, Karadeniz’in kuzeyindeki Büyük Bulgar Devleti‘ni yıkmışlardır.

❗ Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları adında iki yeni devletin kurulmasına zemin hazırlamışlardır.

Sasaniler ve Bizans İle İlişkiler

Hazarlar, Bizans ile ittifak kurup Sasanilerle mücadele etmiş ve bu mücadele sonucunda Sasanilerin zayıflamasına neden olmuşlardır.

Emevilerle Savaş

Hazarlar, Emevilerle (Hz. Osman döneminde) Belencer Savaşı‘nda karşı karşıya gelmiş ve bu savaşta Emevilerin büyük bir darbe almasına sebep olmuşlardır.

❗ İslamiyet’in Kafkasya’da yayılmasına engel olmuşlardır.
❗ İslamiyet’in yayılmasına engel olan diğer bir Türk devleti Türgişlerdir.
❗ Müslüman Araplarla ilk savaşlar bu dönemde başlamıştır.

Ordu

Ticaret alanında gelişmiş olan Hazarlar, özellikle Kürk Yolu’ndan büyük gelir elde etmiş ve bu gelirle paralı askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır.

❗ Hazarlar, paralı askerlerden oluşan ordusu olan tek Türk devletidir.

Hükümet Yapısı ve İhtiyarlar Meclisi

Hazarların devlet merkezi Han Balık olarak adlandırılırken, hükümdarın yanında “İhtiyarlar Meclisi” isminde bir danışma meclisi de bulunmaktaydı.

Dini

Hazarlar, Bulan Han döneminde Musevilik dinini benimsemişlerdir ve ülkelerinde dini hoşgörü politikası izlemişlerdir. Her dinden insanlar ülkede barış içinde yaşamış ve 7 kişilik mahkemelerde her dinden temsilciler bulundurulmuştur.

❗ Hazarlar, Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devletidir.
❗ Hazarlar arasında Göktanrı, Hıristiyanlık, İslamiyet, Musevilik gibi dinler de yayılmıştır.
❗ Latince “Pax Khazarica” (“Pan Hazaria”) olarak bilinen bu dönem “Hazar Barış Çağı” olarak adlandırılmıştır.

Rus Hakimiyeti

Hazarlar, 968 yılında Rus hakimiyeti altına girmiş ve Rus askeri ve devlet yönetimi üzerinde etkili olmuşlardır.

Tarihi Kaynaklar ve Etkileşim

İbni Havkal ve İbni Fadlan gibi tarihçiler, eserlerinde Hazar Devleti’nden bahsetmişlerdir.

Günümüzdeki Devamı

Günümüzde yaşayan Karaim ve Karaçay Türkleri, Hazarların devamı niteliğinde görülmektedir.

Hazarlar | Konu Özeti

Hazarlar

 • Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasya’da kendi devletlerini kurmuşlardır.
 • Başkentleri, İtil’dir.
 • Sabirlerin devamı olarak kurulmuşlardır.
 • Paralı askerlerden oluşan ordusu olan ilk ve tek Türk devletidir.
 • Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devletidir.
 • Hazarların yaşadıkları döneme “Hazar Barış Çağı” (Latince: Pax Khazarica) denmekteydi.
 • Bizans ile ittifak kurup Sasaniler ile mücadele etmişlerdir.
 • Paralı askerlerden oluşan ordusu olan ilk ve tek Türk devletidir.
 • Emeviler ile yapılan Belencer Savaşı ile Kafkasların İslamlaşmasını engellemişlerdir.
 • Adil ve hoşgörülü bir yönetim anlayışına sahiptirler.
 • Büyük Bulgar Devleti’ni yıkmışlardır.
 • Hazar Denizi’ne isim babalığı yapmışlardır.

Bir Yorum

 1. Geri bildirim: Bulgarlar | drippingain

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu