İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Eftalitler (Ak Hunlar)

Eftalitler | Konu Anlatımı

Adlandırma ve Köken

Eftalitler, aynı zamanda Ak Hunlar olarak da anılmaktadır ve Asya Hun Devleti’nin devamı sayılan devletlerden biridir. Haliyle köken olarak Asya Hunlarına dayanmaktadır

Kuruluş ve Genişleme

Büyük (Asya) Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından Hunların bir kısmı 350’li yıllarda Afganistan‘a göç etmiş ve burada Eftalitler (Ak Hunlar) Devleti’ni kurmuşlardır. Eftalitler, zamanla hakimiyet alanlarını Kuzey Hindistan‘a kadar genişletmişlerdir.

Sasani İmparatorluğu ile İlişkiler

480 yıllarında, İran’da Sasani Devleti içinde çıkan Mazdek İsyanı‘nın bastırılmasında Eftalitlerin (Ak Hunların) büyük katkıları olmuştur. Bu olay, Eftalitlerin Sasaniler üzerindeki etkilerini artırmıştır.

Güçlenme ve İpek Yolu Üzerindeki Etkisi

Eftalitler, güçlenerek İpek Yolu üzerinde önemli bir söz sahibi olmuşlardır.

Yıkılış Süreci

Göktürkler, İpek Yolu’na hakim olmak isteyen Eftalitlerden rahatsız olmuş ve Sasanilerin desteğiyle 567 yılında Eftalitler yıkmışlardır. Ak Hunların toprakları Göktürkler ve Sasaniler tarafından paylaşılmıştır.

Eftalitler | Konu Özeti

Eftalitler

  • Sasanilerde çıkan Mazdek isyanını bastırmışlardır.
  • Sasanilerin de desteğiyle 567 yılında Göktürkler tarafından yıkılmışlardır.
  • Afganistan’da kurulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu