İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Bulgarlar

Bulgarlar | Konu anlatımı

Köken ve Oluşum

Asya Hun Devleti‘nin yıkılmasının ardından, Karadeniz’in kuzeyine göç eden bazı Hun Türkleri ile Ogur Türklerinin etkileşime girip karışması sonucu Bulgarlar ortaya çıkmıştır.

❗ “Bulgar” kelimesi, “karışmak” anlamına gelir.

Büyük Bulgar Devleti'nin Kuruluşu

6. yüzyılda Kubrat liderliğinde, Kafkasların kuzey tarafında Büyük Bulgar Devleti kurulmuştur.

Hazarlar ve Parçalanma

Bulgarlar, Hazarların baskısı sonucunda parçalanmış ve İtil (Volga) Bulgarları ile Tuna Bulgarları olmak üzere iki farklı devlet kurmuşlardır.

İtil (Volga) Bulgarları | Konu Anlatımı

Kuruluş

680 yılında Otuz Ogurlar tarafından kurulmuş ve Bulgar şehri başkent yapılmıştır.

İslamiyet ile Tanışma

922 yılında Almış Han döneminde İslamiyet ile tanışmış ve benimsemişlerdir. İslamı öğrenmek adına Abbasi Devleti‘nden danışmanlar talep etmişlerdir.

❗ İbni Fadlan, 10. yüzyılda yaşamış bir Arap gezginidir ve Abbasi Halifeliği tarafından 921-922 yıllarında Volga Bulgarlarına bir elçilik misyonuyla gönderilmiştir.

❗ İslamiyet’i kabul etmiş ilk Türk devleti İtil Bulgarları‘dır.

❗ İslamiyet’i kabul etmiş ilk Türk topluluğu Karluklar‘dır.

❗ İslamiyet’i Orta Asya’da kabul etmiş İlk Türk Devleti Karahanlı Devleti‘dir.

Yıkılış

İtil Bulgarları, 1237 yılında Altın Orda Devleti tarafından yıkılmıştır. İtil Bulgarları, Bugünkü Kazan Türklerinin atasıdırlar.

Tuna Bulgarları | Konu Anlatımı

Kuruluş ve Gelişim

Tuna Bulgarları, 679 yılında Asparuh tarafından kurulmuştur. Devletin en parlak dönemi ise Kurum Han zamanında olmuştur.

İstanbul Kuşatması ve Din Değişikliği

814 yılında İstanbul’u kuşatmış ve 864 yılında Boris Han döneminde Hristiyanlığa geçerek devletin resmi dinini değiştirmişlerdir.

❗ İstanbul’u kuşatan diğer Türk devletleri:

 • Avarlar (ilk kuşatan)
 • Çaka Beyliği
 • Osmanlı Devleti

Çarlık

Tuna Bulgarları, Türklerde ilk defa “Çar” unvanını kullanmaya başlayan devlettir. Çar unvanını kullanan ilk hükümdarları Simeon olmuştur.

Milli Benliğini Kaybetme

Tuna Bulgarları zamanla milli benliklerini kaybetmişler ve Slavlaşmışlardır. Bugünkü Bulgarların atalarıdırlar.

Bulgarlar | Konu Özeti

Bulgarlar

 • İlk devletlerini Karadeniz’in kuzeyinde Büyük Bulgarya olarak kurmuşlardır, ancak Hazarların baskısıyla 2’ye ayrılmışlardır.
 • Tuna Bulgarları, İstanbul’u 2. kez kuşatan Türk devletidir.
 • Tuna Bulgarları, Türk tarihinde hükümdarları ilk defa Çar unvanını kullanan devlettir.
 • İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir
 • İtil (Volga) Bulgarları, islamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir.
 • Tuna Bulgarları, Boris Han döneminde Ortodoks Hristiyanlığı kabul ettiler.
 • İtil (Volga) Bulgarları, bugünkü Kazan Türklerinin atalarıdırlar.
 • Tuna Bulgarları, bugünkü Bulgarların atalarıdırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu