İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti | Konu Anlatımı

Kuruluş ve Yıkılış Yılları

Avrupa Hun Devleti, 375 yılında, Kavimler Göçü’nün başlangıcı olarak kabul edilen tarihte kurulmuş ve 469 yılında yıkılmıştır.

Kuruluş Süreci ve Göç

Asya (Büyük) Hun Devleti’nin parçalanmasının ardından, Balamir önderliğindeki Kuzey Hunları, Çin ve Moğol baskıları nedeniyle Avrupa’ya doğru göç etmişlerdir. Bu süreçte karşılaştıkları Germen devletlerini (Gepitler, Vandallar, Saksonlar, Franklar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Burgondlar vb.) yenerek Roma topraklarına göçlerini sağlamışlardır. Bu dönem, “Kavimler Göçü” olarak adlandırılmıştır.

Kuruluş Yeri ve Önemi

Avrupa Hun Devleti, Orta Avrupa’da, günümüz Macaristan topraklarında kurulmuştur. Bu devlet, Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir ve Balamir Kağan, Avrupa’ya ayak basan ilk Türk hükümdarı olarak kabul edilir.

Hükümdarlar ve Politikalar

Balamir’den sonra tahta Uldız geçmiş ve ilk kez Anadolu’ya ayak basılmıştır. Uldız, Doğu Roma’yı baskı altında tutarken Batı Roma ile iyi ilişkiler geliştirmiştir.

Rua Dönemi ve Vergi Politikası

Rua döneminde yapılan seferler sonucunda Doğu Roma (Bizans), Avrupa Hun Devleti’ne vergi ödemek zorunda kalmıştır.

❗ Bizans’ı ilk kez yıllık vergiye bağlayan Hun hükümdarı Rua olmuştur.

Atilla'nın Dönemi ve Başarıları

Atilla dönemi, Avrupa Hun Devleti’nin en parlak dönemidir. Atilla, Doğu Roma’ üzerine yaptığı Balkan seferleri (I. ve II. Balkan Seferi) neticesinde önce Margus (Konstantia) Barışı sonra (434) ve Anatolyus Antlaşması’nı (447) imzalatıp Doğu Roma’yı vergiye bağlamıştır.

❗ Atilla devletin başına 434 yılında Bleda ile birlikte geçmiştir. 445 yılından sonra devleti tek başına yönetmeye başlamıştır.

Galya ve İtalya Seferleri

Atilla, Galya ve İtalya seferleriyle Batı Roma’ya kadar ilerlemiş, ancak çeşitli nedenlerle bu toprakları topraklarına katmaktan vazgeçmiştir.

Atilla’nın Batı Roma İmparatorluğu’nu topraklarına katmaktan vazgeçmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar genel hatlarıyla şöyle sıralanabilir:

 • Sasani tehdidinin doğması
 • Orduda çıkan salgın hastalıklar
 • Papa I. Leo’nun rica etmesi
 • Batı Roma’nın gücünü tamamen kırdığını düşünmesi
 • Batı Roma’dan elde edilen fidyeler ve anlaşmalar

Atilla'nın Unvanları ve Sonrası

Atilla, Hristiyanlar (Avrupalılar) tarafından “Tanrının Kamçısı (Tanrının Kırbacı)” ve “Cesur Kavimlerin Efendisi” unvanlarıyla anılmıştır.

Devletin Son Dönemleri ve Yıkılışı

Atilla’dan sonra tahta oğulları İlek, Dengizik ve İrmek geçmiş, ancak Avrupa Hun Devleti zamanla zayıflamış ve 469 yılında yıkılmıştır.

Kültürel Miras

Atilla, Alman Nibelungen destanında “Etzel” ismiyle geçer. Bu destan, Hun-Germen mücadelelerini anlatır.

Atilla'nın Mitolojik İmgesi

İnsanlar, Atilla’nın savaş tanrısı Ares’in kılıcına sahip olduğuna ve tüm dünyaya hükmedeceğine inanıyordu.

Avrupa Hun Devleti | Konu Özeti

Avrupa Hun Devleti

 • Avrupa Hun Devleti, Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.
 • Avrupa Hun Devleti, bugünkü “Macaristan” topraklarında kurulmuştur.
 • Avrupa Hun Devleti’nin kurucusu “Balamir”dir.
 • Avrupa Hun Devleti, Anadolu‘ya ilk defa sefer düzenleyen Türk devletidir.
 • Anadolu’ya ilk kez sefer düzenleyen Türk hükümdarı “Uldız”dır.
 • Avrupa Hun Devleti’nin en parlak dönemi “Attila” zamanı olmuştur.
 • Atilla döneminde, Doğu Roma, I. ve II. Balkan Seferleri sonucunda “Margos” ve “Anatolios” Antlaşmaları ile vergiye bağlanmıştır.
 • Atilla döneminde, Batı Roma‘ya “Galya” seferi düzenlenmiş ve Batı Roma baskı altına alınmıştır.
 • Atilla, “Veraset sistemi” yerine sadece kendine has olmak üzere “Saltanat” uygulamasını getirmiştir.
 • Atilla’ya, “Tanrının Kamçısı” ve “Cesur Kavimlerin Efendisi” unvanı verilmiştir.
 • Attila, Almanlara ait Nibelüngen destanında “Etzel” olarak bilinir.
 • Avrupa Hun Devleti, bulunduğu coğrafya gereği Türk göçleriyle beslenemediği için zamanla asimile olup yıkılmıştır.

3 Yorum

 1. Geri bildirim: Avarlar | drippingain

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu