İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Avarlar

Avarlar | Konu Anlatımı

Kuruluş Yeri ve Adlandırmalar

Avarlar, Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde biri olup merkezleri Ötüken’dir. Avarlar; Göktürk kaynaklarında “Apar”, Çin kaynaklarında “Juan-Juan”, Bizans ve Arap kaynaklarında ise “Avar” olarak geçmektedir.

 • Göktürkler ➡️ Apar
 • Çin ➡️ Juan Juan
 • Bizans ➡️ Avar
 • Arap ➡️ Avar

Göktürklerle Mücadele ve Avrupa'ya Göç

Avarların içinde yaşayan Göktürklerin isyanı ve kendi devletlerini kurmalarının ardından, Avarlar 552 yılında Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmıştır.

İkinci Devletin Kuruluşu ve Yönetimi

Avrupa’ya göç eden Avarlar, ikinci devletlerini Bayan Han (Bayan Kağan) önderliğinde Orta Avrupa’da, Macaristan topraklarında kurmuştur.

Hristiyanlık ve Kültürel Etkileşim

Avrupa’daki Avarlar, Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olmuştur. Ayrıca, Balkanlara göç eden Slav toplulukları dolaylı olarak Avarlar nedeniyle Balkanları Slavlaştırmıştır.

Sasanilerle İttifak ve İstanbul Kuşatmaları

Bayan Kağan döneminde, Avarlar Sasanilerle birlik olup İstanbul’u 619 ve 626 yıllarında iki kez kuşatmış, ancak her iki kuşatma da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu kuşatmalar, Avarların İpek Yolu’na hakim olma çabasının bir parçasıydı.

İstanbul’u kuşatan diğer Türk devletleri:

 • Bulgarlar
 • Çaka beyliği
 • Osmanlı devleti

Üzenginin Avrupa'ya Taşınması

Avarlar, üzengiyi Avrupa’ya taşıyan halklardan biridir.

❗ Üzengi, İskitler (Sakalar) tarafından bulunmuştur.
❗ Üzengi, Avrupa Hun Devleti ve Avarlar ile Avrupa’ya taşınmıştır.

Kültürel ve Askeri Etkileri

Avarlar, Germen ve Slav halklarına ordu düzeni, devlet teşkilatlanması ve sanat alanlarında örnek olmuştur.

Yıkılış Süreci

Avarlar, 805 yılında Franklarla girdikleri mücadele sonucunda yıkılmıştır.

Kültürel Miras ve Etkileşim

Avarlar, hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuş, bölgedeki diğer halklar üzerinde önemli etkiler bırakmıştır. Ayrıca, Hristiyanlığı benimsemişlerdir.

Avarlar | Konu Özeti

Avarlar

 • Avarlar, hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuştur.
 • Avarlar, 552 yılında Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya doğru göç etmişlerdir.
 • Avrupalılara üzengiyi öğretmişlerdir.
 • İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.
 • Avarlar, Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devletidir.
 • Avarlar, Avrupa’da kurulan devletlerini Bayan Han (Bayan Kağan) önderliğinde Macaristan topraklarında kurmuştur.
 • Avarlar, hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kuran Türk devletlerinden biridir.
 • Franklar tarafından yıkılmışlardır.

Bir Yorum

 1. Geri bildirim: Bulgarlar | drippingain

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu