Matematik

Asal Sayılar

Asal sayılar için aşağıdaki notlar kafi gelecektir:

 • Asal sayı nedir? ➡️ 1’den büyük, yalnızca 1 ve kendisi ile tam bölünebilen pozitif tam sayılardır.
 • Örnekler ➡️ 2, 3, 5, 7, 11, …
 • Özel Notlar ⬇️
  • En küçük asal sayı 2‘dir.
  • İki basamaklı en büyük asal sayı 97‘dir
  • Üç basamaklı en küçük asal sayı 101‘dir.
  • 2 hariç tüm asal sayılar tek sayıdır.
  • Her asal sayı, kendisi ve 1’in çarpımı şeklinde ifade edilir, örneğin ➡️ 13 = 13 x 1
  • Eğer a ve b asal sayılar olup aralarındaki fark 1 ise (a-b=1), bu durumda a=3 ve b=2 olacaktır.

Aralarında Asal Sayılar

 • Aralarında asal sayı nedir? ➡️ 1 den başka ortak pozitif böleni olmayan tam sayılardır (iki veya daha fazla sayı olabilir).
 • Örnekler ➡️ (2, 3), (2, 3, 6), (5, 7), (4, 5, 7, 11)
 • Özel Notlar ⬇️
  • EBOB(a, b) = 1 ise a ve b aralarında asaldır.
  • 1 ile bütün pozitif tam sayılar aralarında asaldır.
  • Farklı asal sayılar aralarında asaldır.
  • Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır.
  • Ardışık pozitif tek tam sayılar aralarında asaldır.
  • Ardışık pozitif çift tam sayılar aralarında asal değildir.

❗ Eğer [math]A[/math] ve [math]B[/math] aralarında asal iki sayıysa ve [math]\frac{x}{y}[/math] sadeleştirilmemiş bir kesir ise, Bu durumda, [math]\frac{A}{B}=\frac{x}{y}[/math] iken [math]A = x[/math] ve [math]B = y[/math] olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu